Pontos

Zpívané Pontos v Umbandě

Co slouží v Umbandě jako horká linka do astrálu?

Jsou to pontos! V doslovném překladu body. Čímž se myslí písně/modlitby, které vytváří za pomoci zvuku a rytmu prostor, kde se mohou koncentrovat a demonstrovat léčivé síly orišů a dalších entit. Celý rituál giry je provázen zpěvem pontos. Pontos nejsou pouhé písničky, jsou to mocné klíče, které odemykají astrální brány a mobilizují božské síly. Pro každého orišu, každou entitu, existuje charakteristický zvuk, tleskot rukou a konkrétní rytmus, který je bubnován na conga. To vytváří takovou plochu, s níž se může tato energie z astrálu sladit a díky níž je možné se projevit i v této realitě.

Zpěv jako součást pravidelné praxe

Pontos představují nejjednodušší způsob, jak se napojit na síly orišů a svých průvodců. Je však důležité mít na paměti, že vždy když takové zpěvy zpíváme, tak povoláváme božské síly do úzké interakce a měli bychom na to být připraveni. Jaký zvuk vytváříme, takovou energii přitáhneme. Proto je dobré studovat pontos (i třeba s nahrávkami) a odpovídající rytmy hrané na conga, aby cesta, kterou pro tyto energie vytváříme byla jasná a přímá.

Pak se může zpěv či poslech pontos stát součástí pravidelné praxe. V Brazílii můžeme sledovat, jak jsou lidé s energiemi orišů v každodenním kontaktu právě i díky pontos, kdy mnohá zlidověla a stala se součástí populární kultury.

Zpívané ponost v Umbandě