Orixás

Orixás jsou zbožštěné síly, ze kterých je stvořen tento svět a jež se projevují v různých kvalitách v přírodě, ale i v nás, v našem chování, emocích… jednoduše všude. Samotný název pochází od západoafrických Jorubů. Pro jejich přiblížení lidskému chápání jsou personifikováni do podobybohů a bohyň, kdy každý z nich vládne různým oblastem a jevům ve světě. Jedná se však stále o božské podoby jediného Boha (v jorubské kosmologii Olorum). Skrze zvědoměný kontakt s těmito definovanými silami se pak člověk může lépe poznat, pochopit svůj úděl zde na Zemi a stát se opět celistvým. Nabídku sošek orixás pro Vaši praxi naleznete na našem eshopu zde: https://eshop.umbanda.cz/sosky-orisu-a-pruvodcu/

Orixás

Původ Orixás

Na americký kontinent se víra v ně dostala spolu s dovezenými otroky. Vzhledem k tomu, že africké kulty byly pro katolickou církev velmi podezřelé, někdy i označované jako čarodějnictví, uchýlily se tyto tradice k výraznému synkretismu. Pod rouškou křesťanských svatých však nadále uctívaly svá africká božstva. Proto se s orixás v Umbandě můžeme setkat jak v původním africkém ztvárnění, tak i v podobě křesťanských světců.

Při studiu Umbandy se také dříve či později nevyhnutelně setkáte s výrazem „axé.“ Když byste chtěli o něčem prohlásit, že to byla vážně „síla,“ přesně v ten okamžik stačí umbandistovi konstatovat místo dlouhého vysvětlování pouze: „Axé…“ Vedle toho axé může sloužit třeba i jako vyjádření pozdravu či souhlasu.

Axé je prapůvodní oživující energie přítomná všude kolem, v nás a ve všem stvořeném. Ne nadarmo se i v religionistice přirovnává k obecněji rozšířenému termínu „mana.“ Z pohledu Umbandy jsou nemoc či různé potíže způsobeny nedostatkem axé nebo jejím blokováním, a právě rituály mají pomoci axé doplnit nebo zharmonizovat. Každé stvořené oplývá jinou mírou axé a za nejkoncentrovanější zdroje stvořitelských sil, tedy prapůvodní axé, jsou považováni právě orišové.

Jednotliví Orixás

Oxalá v Umbandě.

Oxalá

Oxalá. Božský otec. Stvořitel lidí a vesmíru. Oriša víry, čistoty, života. Energie Oxaly představuje naši víru v Boha, naše vztahování se ke spiritualitě, a proto je jeho zástupcem z křesťanství Ježíš Kristus.

Yemanjá v Umbandě.

Yemanjá

Yemanjá, bohyně moří a oceánů. Z jejích slaných vod povstal veškerý život na zemi, proto je matkou nás všech. Její síla je nesmírná. Díky svým kvalitám mateřství a ochrany je v křesťanství ztotožněna s Pannou Marií.

Ogum v Umbandě.

Ogum

Ogum je generálem Umbandy. Ogumova energie je nekompromisní. Jeho síla protíná veškerou temnotu. On hlídá cestu mezi naším světem a astrálem. Stejně jako svatý Jiří, jež je jeho křesťanským zástupcem.

Oxóssi v Umbandě.

Oxóssi

Oxóssi, ušlechtilý lovec, je pánem pralesa a všeho, co roste. Oplývá hlubokou moudrostí, která vychází z poznání srdce. Jeho princip učí ctít zákony přírody, zákony života.

Oxum v Umbandě.

Oxum

Oxum, bohyně čistých sladkých vod, řek, vodopádů a pramenů. Ona učí plnosti v lásce. Lásce k sobě i k ostatním. Je bohyní prosperity a hmotného i duchovního bohatství.

Iansa v Umbandě.

Iansã

Iansã, bohyně větru, bouří a blesků. Ona je velká, ženská bojovnice, která je statečná, rozhodná, vznětlivá, prudká a vášnivá. Přináší radikální čištění a změnu. Ovládá koloběh destrukce a obnovy.

Xango v Umbandě.

Xangô

Xangô, bůh ohně, hromů a blesků. Představuje krále orišů, nejmocnějšího z nich, archetyp vládce a spravedlivého soudce. Xangô je pevný a bezpečný, on definuje Boží zákon.

Oxumaré v Umbandě?

Oxumaré

Oxumaré, pán duhy, cyklů a plodnosti, je překrásný pestrobarevný oriša. Vládne principu proměnlivosti, ale zároveň rovnováhy v životě. Čeho se dotkne, to transformuje a obnovuje.

Obaluae v Umbandě.

Obaluaê

Oriša skryté krásy, Obaluaê přináší velký dar skutečného uzdravení skrze pochopení učení, jež přichází s každou nemocí. Je pánem života a smrti a mnoha přerodů, které nás za život mohou potkat.

Nana Orixá v Umbandě.

Nanã

Nanã je nejpůvodnější ze všech ženských orixas. Ona byla svědkem stvoření celého univerza. Nanã je babičkou nás všech. Představuje matku Zemi, z níž se vše rodí a vše se do ní navrací.

Exu v Umbandě.

Exu

Exu, strážce bran. Žádná bytost nemůže přecházet mezi světy bez jeho svolení. Exu učí skrze volbu, neboť nemůžeme „sedět na dvou židlích.“ Kráčet můžeme pouze jednou cestou.