Nanã

Babička nás všech

Nana Orixá v Umbandě.

Oriša Nanã je nejpůvodnější ze všech ženských orixas. Je vyzrálým zduchovnělým ženským principem. Ztělesňuje velmi prastarou energii pocházející z hlubin stvoření. Ona byla svědkem stvoření celého univerza. Nanã je babičkou všech. Představuje matku Zemi, z níž se vše rodí a vše se do ní po smrti navrací. Byla zde dávno před námi a bude zde i po nás. Ona přijímá, vyživuje a opatruje. Léčí skrze odpuštění. Nanã poskytuje hlubokou moudrost věků potřebnou k další evoluci. Její svátek je slaven 26. července, na svatou Annu, jež byla babičkou Ježíše a maminkou matky Marie.

Oriša Nanã je na cestě našeho rozvoje schopná dodat tvárnost a pohyb všemu, co je zkamenělé. Ona dokáže rozpustit a stáhnout ke dnu veškerou negativitu a rozpohybovat stagnaci. Ne nadarmo jsou jejími silovými místy v přírodě jezera, bažiny a stojaté vody, kde se mísí prvek země a vody v mazlavém bahně. Z její hlíny byly zformovány všechny lidské bytosti. Střeží portál mezi životem a smrtí a reguluje čas života a smrti. Smrtí pro ni však nic nekončí, smrtí přináší transmutaci na další úroveň. Může se jevit i jako vzdálenější naší realitě, ale ona objímá celý koloběh života a evoluci stvoření až do konce věků.

Nanã pomáhá při emocionální nevyrovnanosti dosáhnout klidu. Od hněvu, úzkosti, přes deprese, žárlivost a závist, všechny negativní emoce transformuje tak, aby nám nestály v cestě našemu duchovnímu vývoji. Dokonce je Nanã schopna pomoci překonat závislosti. Žehná svojí rozvahou. Trpělivě čeká na správný okamžik. Učí úctě ke stáří a našim předkům.

Můžeme ji vídat vyobrazenou ve fialových či lila šatech. Dalšími jejími barvami jsou růžová, švestková i bílá. Může mít atributy ze slámy, oblázků, skořápek, nikdy však z kovů. Nanã totiž představuje prastarou fázi stvoření a lidské rasy, kdy se ještě kovy nepoužívaly. Nanu je možné požádat o stažení veškerých negativních energií a emocí, co nás rozptylují na cestě vývoje. Může přinést i hojnost a prosperitu. Nejvhodnější je vždy v pátek nebo sobotu jí věnovat modlitbu, zazpívat pontos a nabídnout svíčky a květiny v jejích barvách.

Každý oriša má svůj charakteristický „aktivační“ pozdrav. Ten se při rituálech v terreiru či při práci s jeho energií na znamení úcty pronáší v úklonu a za doprovodného tleskotu.
Pozdrav pro Nanu zní: „SALUBA, NANÃ!“