Ogum

Generál Umbandy

Ogumova energie je nekompromisní. Jeho síla protíná veškerou temnotu. Oriša Ogum je velký válečník, vítěz v každé bitvě a ochránce před vším špatným.

On dohlíží, zda jsou vesmírné zákony správně dodržovány. Zda člověk kráčí životem v pravdě. Je patronem cest a vývoje (i technologického). Proto dokáže velmi razantně člověka usměrnit. Je patronem kovů (hl. železa) a zbraní a přináší i ukončuje války. Učí asertivitě, jak se za sebe postavit a že někdy je nutné vyvolat i střet, aby pravda zůstala ubráněna.

Ogum je generálem Umbandy. On hlídá cestu mezi naším světem a astrálem a svým mečem odděluje vše, co není v souladu s pravdou a světlem. Stejně jako svatý Jiří, jež je jeho křesťanským zástupcem, slaví svůj svátek 23. dubna. Jeho atributy jsou meč a kopí. U nás rostlina se jménem tchýnin jazyk, v Brazílii je to meč svatého Jiří či Oguma, co se proto používá na odhánění negativních energií z okolí u vstupu do domu.

Lidé se na Oguma obrací s prosbou o dosažení úspěchu, otevření cest či pro ochranu. Pokud však Oguma o něco prosíme, je dobré vědět, že skutečně dostaneme, oč žádáme. Ogum je impulzivní, pokud ho oslovíme, jeho energie se nezastaví před ničím a vezme si od nás vše, co mu za jeho pomoc náleží. Při práci s ním je třeba mít svědomí čisté. Svou spravedlnost totiž vykoná na všech zúčastněných, a to i na nás.

Co nám přináší princip Oguma v každodenním životě? Je to především odvaha, jasnost, čest, cílevědomost, konstruktivní užití mužské síly. Jeho učení může přicházet i skrze spravedlivý trest z lásky, který vede k našemu vývoji a uvědomění pravdy. Jeho barvami jsou červená, jelikož jeho elementem je oheň, ale také modrá. Pro začátek je nejvhodnějším způsobem, jak se s ním spojit, zpěv pontos či vyslovení modliteb, nejlépe v úterý.

Každý oriša má svůj charakteristický „aktivační“ pozdrav. Ten se při rituálech v terreiru či při práci s jeho energií na znamení úcty pronáší v úklonu a za doprovodného tleskotu.
Pozdrav pro Oguma zní: „OGUNHE, MEU PAI!“