Guias

V pojetí Umbandy jsou stejně jako ve spiritismu různé duchovní až hmotné úrovně, které obývají všelijaké duchovní bytosti. Nejvýše sídlí vzdálený Bůh Stvořitel a ve vysokých úrovních sídlí křesťanští svatí a afričtí orišové. V prostoru mezi těmito vyššími úrovněmi a zemí se pohybují vysoce vyspělí čistí duchové, kteří často prošli i lidskými inkarnacemi a díky své zkušenosti pomáhají dalším duším v jejich duchovním vzestupu. Nabídku sošek průvodců naleznete na našem eshopu zde: https://eshop.umbanda.cz/sosky-orisu-a-pruvodcu/

Mediumistická práce

 Během rituálu giry se vtělují do médií ve změněném stavu vědomí, aby vešli do co nejužšího kontaktu s lidmi, kteří si přichází pro pomoc. Zde narážíme na rozdíl v pojetí mediumistické práce u Umbandy oproti Candomblé. V Umbandě se totiž věří, že médium může inkorporovat pouze pomocné duchy – průvodce (guias), nikoliv však oriše, jež jsou personifikované přírodní síly, a tak nemají jednu jedinou duši. Oproti tomu v Candomblé se právě pracuje pouze s vtělováním orišů během rituálu. Zpět však k Umbandě…

     Během giry účastníci samozřejmě interagují i s energiemi orišů, jež jsou v průběhu rituálu koncentrované a každý průvodce pracuje pod linií určitého oriši, takže v sobě nese i jeho energii. Existuje pak pravá linie, pod níž pracují duchové, kteří mají velmi blízko k orišům, silně vyzařují jejich energii a přinášejí léčení (duchové původních indiánských obyvatel, elementálové, staří černí otroci, děti). Levá linie průvodců má vedle toho velmi blízko k naší pozemské sféře a slouží i pro absorpci negativních energií, neřestí a nerovnováhy. Pod ní pracují duchové lidí z ulice (exus a pombas giras), námořníci, brazilští honáci, Bahijci ad.

Jednotliví Guias

Caboclos v Umbandě.

Caboclos

Caboclos jsou duchové původních obyvatel Brazílie. Jejich pánem je Oxóssi. Jsou to moudří bojovníci světla, kteří oplývají znalostmi léčení skrze přírodu a zvířecí říši.

Preto Velho v Umbandě.

Pretos Velhos

Pretos velhos jsou duše starých černošských otroků. Jsou to jedny z nejlaskavějších entit, které přese všechnu svoji zkušenost si zvolili cestu milosrdenství a odpuštění.

Eres v Umbandě.

Erês

Erês jsou duše dětí. Jsou ztělesněním čisté lásky a sladkosti, nevyčerpatelným zdrojem nápadů a kreativity. Přináší sílu přirozenosti a nevinnosti. Svým smíchem a nadšením léčí naši hořkost.

Marinheiros v Umbandě.

Marinheiros

Marinheiros jsou duše námořníků, rybářů i pirátů. Jejich paní je matka Yemanjá, neboť mají hluboký vztah k moři. Svojí podporou nám pomáhají překonat bouřlivá období a čelit nepřízni osudu.

Baianos v Umbandě.

Baianos

Baianos jsou duše Bahijců. Představují černošské obyvatele brazilského státu Bahia. Na jejich roztančené vlně přichází radost, nálož pozitivní síly a láska k životu. Tyto duše, dosáhly vysokého stupně evoluce překonáním útrap těžkého života v otroctví.

Boiadeiros v Umbandě.

Boiadeiros

Boiadeiros jsou duše honáků. Představují jednu z nejmladších linií průvodců v Umbandě. Se svým energetickým bičem a lasem pochytávají a vyhánějí negativní myšlenky, energie i entity. Jsou divocí, ale disciplinovaní.

Exu a Pomba gira v Umbandě.

Exu a Pomba Gira

Exus a Pomba Giry jsou lidé z ulice, pracují v temnotě s nejhustšími energiemi. Dokáží si poradit s veškerou negativitou a falší. Pomáhají nám projít nástrahami, čelit zlu a učí, jak se neztratit v iluzi světa.