Oxumaré

Pán duhy, cyklů a plodnosti

Oxumaré Orixá v Umbandě.

Oxumaré (čti Ošumaré) je překrásný pestrobarevný oriša, pán cyklů, plodnosti a obnovy. Vládne principu proměnlivosti, ale zároveň rovnováhy v životě. Čeho se dotkne, to transformuje a obnovuje.

24. srpna se slaví svátek Oxumarého, který je synkretizován se svatým Bartolomějem, jedním z dvanácti Ježíšových apoštolů, jež je patronem obchodníků, krejčích, pekařů a ševců. K synkretizaci došlo především kvůli způsobu zabití, ke kterému byl tento svatý odsouzen za snahu šířit křesťanství v Asii. Neboť stejně jako had, byl stažen z kůže…

Oxumarého schopnosti jsou ztělesněny v jeho vyobrazení. Traduje se, že půl roku se pohybuje ve vodách právě jako had a půl roku tráví na obloze v podobě duhy. To dobře vyjadřuje, jak je schopen přecházet mezi různorodými energiemi, které podle své potřeby přetváří. Stejně tak nemá pevně danou mužskou či ženskou polaritu a i mezi nimi ve svých cyklech osciluje. Svojí transformační duhovou vlnou tvoří most mezi všemi oriši a lidmi a mezi oriši samotnými.

Oxumaré zajišťuje koloběh úrody, neboť přes svoji duhu řídí dopravu vod do nebes. Odtud pak deštěm žehná zemi vláhou a tímto nekonečným cyklem obnovuje sílu a život. Je to oriša změny a může tak pomoci ukončit či transformovat vše, co je třeba a začít na nové úrovni. Ať už ve svém životě zažíváte stagnaci, nebo chcete přivolat pestrost, radost, hojnost a plodnost či rozproudit sexualitu, Oxumaré je ten správný božský princip, který pro to oslovit. Při potížích s láskou je schopen přinést léčení nevyrovnanosti. Jeho barvami jsou žlutá, zelená či duhová. Pro jeho uctění, je tak vhodné mu nabídnout květiny a svíčky v těchto barvách, minerální vodu, to vše pak přinést k vodopádu či jezírku, a to v úterý.

Každý oriša má svůj charakteristický „aktivační“ pozdrav. Ten se při rituálech v terreiru či při práci s jeho energií na znamení úcty pronáší v úklonu a za doprovodného tleskotu.
Pozdrav pro Oxumarého zní: „ARROBOBOI!“