Exu

Božský posel

Exu Orixá.

Exu, strážce brány mezi naším světem a tím nadpřirozeným, božstvo křižovatek. Žádná bytost nemůže přecházet mezi světy bez jeho svolení. V Africe symbol křižovatky představuje bod stvoření universa a kde se setkává lidský svět se světem duchů. Křižovatky jsou místem setkání, stejně tak i rozchodů, a tak nás oriša Exu učí skrze volbu, neboť nemůžeme „sedět zadkem na dvou židlích.“ Kráčet můžeme pouze jednou cestou.

Exu je jedním z nejkontroverznějších orišů. Oriša Exu je nejblíže lidem, a proto může být i zlomyslný. Má velký smysl pro humor. Je hravý a mazaný. Rád klade nástrahy a pasti, nabízí svody a iluze. Miluje hádanky, paradoxy, dvojznačnost. Exu představuje první formu obdařenou individuální existencí. Symbolizuje ego, které je dobrým sluhou, ale špatným pánem. S ním je třeba být ve střehu a vzájemný vztah kultivovat. Ve skutečnosti však nesnáší lži a pracuje ve jménu spravedlnosti. Proto nás jeho princip učí nenechat se oklamat a nevěřit věcem tak, jak se jeví, ale vnímat věci takové, jaké jsou pod všemi maskami. Nebýt v životě naivní, neboť negativní pól také existuje, nejde ho ignorovat a každý si s ním musí umět poradit. Občas se dokonce může jevit nemorálním tím, jak ukazuje, že neexistují žádné absolutní pravdy, že názor závisí na úhlu pohledu. Exu ochraňuje řád, ale působí (v souladu se svojí povahou) jako chaos ve službě řádu. Jako posel orišů, ovládá umění komunikace a předávání zpráv.

Jeho barvami jsou červená a černá, které představují prvky ohně a země. Černá působí tak, že absorbuje energii, červená naopak dodává energii života a reprodukce. Kromě toho symbolizuje Exuův silný sexuální náboj a vášnivost. Exua můžeme často vídat, jak v rukách drží železné kopí – vidlici (představující více cest/křižovatek) a dřevěnou hůl, kterou trestá ty, kdo se pokouší podvádět božstva. Svůj křesťanský protějšek má ve svatém Antonínu z Padovy, který je patronem zamilovaných, cestujících a ztracených věcí. Společně slaví svátek 13. června.

Exu se jako strážce brány na začátku každé ceremonie či duchovní práce vždy ctí jako první. Přináší ochranu na všech začátcích a nové příležitosti. Může nám pomoci učinit správné rozhodnutí a podpořit nás k prvnímu kroku. Je odstraňovatelem překážek na cestě a jeho řešení jsou rychlá. Lidé ho žádají o pomoc a ochranu vždy, když se nachází vně domova. Nápomocný může být v oblasti práce, cestování, komunikace, peněžního zisku, protože je silně spojen i s obchodem. Oriša Exu je také božstvem věštění a magie, a tak se volá pro odvedení temných energií.

Když se na oriše a naše průvodce obracíme s našimi prosbami, je vždy důležité jednat v součinnosti s našimi přáními. Exu pro nás může otevřít cesty a příležitosti, ale vykročit musíme sami. Pokud se nemáme k akci, můžeme povolané síly i popudit, že si jejich pomoci nevážíme. U Exua to platí dvojnásob. Pro navázání spojení je nejvhodnější vždy v pondělí zapálit mu svíčku a pronést modlitby či zazpívat pontos.

Každý oriša má svůj charakteristický „aktivační“ pozdrav. Ten se při rituálech v terreiru či při práci s jeho energií na znamení úcty pronáší v úklonu a za doprovodného tleskotu.
Pozdrav pro Exua zní: „LAROYÊ EXU!“