Gira

Co je Gira

Rituál Giry

V umbandovských terreirech (místech, kde se konají setkání a rituály) se můžeme setkat s nabídkou mnoha druhů léčení a poradenství. Může se také jednat o léčení energiemi, masáže, akupunkturu, výklad karet, astrologii, práci s kyvadlem, homeopatii, naturopatii atd. Taková nabídka se liší centrum od centra. Asi si říkáte, že to není nic zvláštního oproti portfoliu esoterických center u nás v Čechách, pravda…

Co však je základem všech setkání „umbandistů“ (členů dané komunity) ve všech terreirech, jsou rituály – giry (v port. znamená „roztočit“). Během nich se za pomoci rytmu bubnů, zpěvu a tance účastníci napojují na duchovní vedení svých průvodců (ať už přímo nebo skrze profesionální média) a slaďují se s archetypálními energiemi, které stvořily tento svět (orixás). Právě mediumistická práce, konzultace a léčení za pomoci napojení na svoje průvodce z astrálního světa je v Umbandě zcela charakteristickým motivem tohoto vyznání. Tato léčivá setkání jsou otevřená všem, bez jakéhokoliv rozdílu, zdarma, jako uskutečňování dobročinnosti ve prospěch duchovního vývoje celého lidstva.

Z pohledu Umbandy je zprostředkování kontaktu s našimi astrálními průvodci (guias) a božskými silami přírody (orixás) klíčové pro náš duchovní rozvoj a uzdravení. Během rituálu giry, skrze zpívané modlitby (pontos) a charakteristické rytmy se účastníci mohou dostat do úzkého propojení se svými průvodci nebo božstvy přírodních sil (v afro-latinské tradici nazývaných orišové).

Díky působení hudby a tance je možné se dostat do transu a vyladit se na kvality prazákladních potencí. Působení takových sil ještě více pomáhají ukotvit a usměrnit média – lidé, kteří mají zkušenosti s vtělováním pomocných duchů a jejich vedením v léčení. K rituálu giry se všichni účastníci scházejí v bílém oblečení, v barvě čistoty a receptivity, na počest nejvyššího božstva Oxaly. V Umbandě má termín guias také více významů, neboť nemusí odkazovat pouze na vtělující se pomocné duchy, ale také na rituální korále, které účastníci giry nosí v barvách daného oriši nebo průvodce pro zesílení a usazení napojení na odpovídající energie. Každá ceremonie je započata i skončena v kleče s hlavou na zemi na znamení hluboké úcty k silám, se kterými se díky rituálu vchází do kontaktu. Pokud Vás volá tato linie a chcete být s ní více v kontaktu využijte našeho internetového obchodu, kde naleznete vše potřebné na: https://eshop.umbanda.cz/

Co jsou Guias? Korále?