Obaluaê

Oriša hluboké pokory

Obaluae Orixá v Umbandě.

Oriša Obaluaê přináší velký dar skutečného uzdravení skrze pochopení učení, jež přichází s každou nemocí. Z jeho popudu dochází k vývoji z hloubky. Je pánem života a smrti a mnoha přerodů, které nás za život mohou potkat. Díky své odolnosti překonává veškerá utrpení. On dává na pokraji všeho sílu žít. 16. srpna, je svátek svatého Rocha, patrona nemocných, obětí moru a chirurgů. Proto je v Umbandě oslavován i Obaluaê, jenž je s ním synkretizován.

Oriša Obaluaê je spojen s elementem země. Samotné jeho jméno znamená „pán země.“ Jeho princip nás učí skrze sestup do hlubin země, do hmotných útrap nemoci, do lekce nejhutnější materie až k samotné hranici smrti, v naprosté temnotě nalézt bod obratu – světlo, které je věčné, které je pod matérií neustále přítomné. Obaluaê řídí přerod z hmotné formy do duchovní.

Někdy se v Umbandě můžeme setkat také se jménem Omulu. Ten představuje starší a klidnější aspekt Obaluaêho. Obaluaê dynamicky transmutuje. Omulu zklidňuje až k plné fyzické smrti.

Obaluaê je patronem chudých a nemocných. Je to oriša vnitřní krásy, která je skutečná a nezávislá od iluzorní hmotné podoby. Sám je vyobrazován zakrytý od hlavy k patě slámou, která skrývá jeho rány a jizvy po vředech před světem a zároveň chrání ostatní před čistou září Obaluaêho.

Lidé se k Obaluaêmu obrací s prosbou o vyléčení, pro podporu v těžkých chvílích, ale také pro ochranu před epidemiemi. Je jedním z nejmocnějších a nejobávanějších orišů. Není radno si s jeho energií zahrávat. Obaluaê dokáže nemoc vyléčit, stejně tak seslat. Je strážcem duchovního světa, pánem duchů, vlastníkem epidemií. Pokud chce začátečník pracovat s jeho energií, je vhodné tak činit především za pomoci upřímné modlitby či zpěvu pontos pro tohoto orišu. Vhodným dnem pro to je pondělí.

Každý oriša má svůj charakteristický „aktivační“ pozdrav. Ten se při rituálech v terreiru či při práci s jeho energií na znamení úcty pronáší v úklonu a za doprovodného tleskotu.
Pozdrav pro Obaluaêho zní: „ATOTÔ, MEU PAI!“