Očista

Jak se čistit v Umbandě.

Orí

Orí v jorubštině znamená „hlava.“ V tradičních společnostech však výraz/symbol nemívá pouze jeden význam, ale skrývá v sobě síť významů odkazujících na různé úrovně jejich chápání. Proto můžeme orí rozumět i jako našemu duchovnímu vedení v životě, vyššímu já, osudu či jako božské esenci vložené do hmotného těla. V jorubské tradici se uctívá i jako samostatný oriša pro tuto sféru vlivu. Dokonce samotné slovo oriša je vlastně spojením slov „orí “ a „xa“ (božstvo), což znamená „božstvo, které obývá hlavu.“ Během rituálu giry je totiž hlava tím hlavním kanálem, kudy se médium spojuje se svými průvodci a silami orišů. Samotné médium je v Umbandě vnímáno jako kůň (cavalo), který je těmito silami osedláván a stává nástrojem pro jejich působení. Proto se v Umbandě věnuje velká pozornost a péče orí, aby kontakt s našimi průvodci a silami orišů byl co nejjasnější.

Péče o Orí

Jak se staráme o náš přijímač, takový chytíme signál. Je to proto velká zodpovědnost chránit a udržovat náš kanál čistý. Není to pouze jídlo a pití, co do svého systému za den přijímáme, ale také čemu věnujeme pozornost, co posloucháme, čteme, kde pobýváme, s jakými lidmi se stýkáme, to vše se otiskává do našeho energetického pole. Mezi základní očistné prostředky v Umbandě patří vykuřování bylinami, ale též bylinné koupele. Pokud cítíte, že se potřebujete intenzivněji pročistit, je vhodné se umýt solí nebo opláchnout a poté na sobě nechat uschnout nálev z levandule nebo routy vonné. Existuje také speciální rituál amaci, který slouží k napojení média na jeho průvodce a linie orišů právě skrze omytí hlavy nálevem z bylin zkombinovaných dle kvality každého oriši. Různé druhy prostředků pro péči o sebe a o své okolí naleznete v našem internetovém obchodě zde: https://eshop.umbanda.cz/ 

Jak se očistit v Umbandě.