Iansã

Bohyně větru, bouří a blesků

Oriša Iansã je ženská bojovnice, matka větru, bouří a blesků. Přináší radikální čištění a změnu. Ona ovládá koloběh destrukce a obnovy. Kromě toho má moc nad mrtvými a pomáhá ztraceným duším najít světlo.

Je statečná a rozhodná. Někdy až příliš vznětlivá, prudká a vášnivá. Snadno se nechá unést emocemi. Je to výrazná osobnost a oproti jiným ženským orixas není tolik mateřská. Její barvou je červená, případně i žlutá. Iansã představuje silnou nezávislou ženu. Učí, jak být svobodnou a chránit svůj prostor. Jako impulzivní bojovnice drží v ruce meč a bič z bůvolího ocasu (eruexim ovládající duchy mrtvých) připravena je okamžitě použít. Můžeme se s ní setkat i v podobě Oyá, která přepravuje mrtvé duše do nebe a umožňuje komunikaci mezi světem živých a mrtvých. Ta je vyobrazována v hnědých barvách a vládne také tajemství času.

V Brazílii je Iansã spojována se svatou Barborou, jež je ochránkyní před zasažením bleskem, před požáry a násilnou smrtí. Je patronkou horníků, dělostřelců, pyrotechniků a dalších rizikových povolání. Stalo se tak podle legendy, kdy Barboru sťal její vlastní otec, protože se nechtěla vzdát křesťanského vyznání. V tu ránu však do něj uhodil blesk a také ho na místě zabil. Iansã se oslavuje spolu se svatou Barborou 4. prosince.

Jako vítr je Iansã proměnlivá a neustále v pohybu. Její síla je ztělesněna v divokém tornádu, které čistí a boří staré struktury. Stejně tak se projevuje v něžném vánku, který osvěžuje a uklidňuje. V podobě nádechu a výdechu pak udržuje neustálý pohyb a obnovu životadárné energie v nás. Vedle toho je spojena s elementem ohně skrze zásah blesku, jímž protíná prostor a vytváří tak jasnou cestu pro pravdu a Boží zákon. Rozlítí ji jakákoliv nespravedlnost a když je třeba, vykoná totální destrukci, aby mohl být nastolen nový řád. Iansã představuje ženskou iracionální zuřivost mimo jakoukoliv kontrolu, která smete vše, co jí stojí v cestě. Je to nespoutaný ženský živel, který přináší radikální očistu pro to, aby mohlo přijít vše nové.

Iansã je jednou z nejmocnějších orixas. Dokáže rozpohybovat stagnující energie a situace. Dodává do našeho života nové impulsy a sílu, abychom učinili potřebné změny. S podporou Iansã má člověk odvahu riskovat, aby se mohl vyvíjet. Matku Iansã můžeme požádat, aby nám pomohla překonat rezistenci, otálení a iluzi. Iansã tříbí a usměrňuje myšlenky. Ona je schopna si podmanit chaos. Svým větrem vymetá ty nejtemnější zákoutí v nás a vnáší jasnost do našich myšlenek i emocí. Iansã je tedy možné požádat o očištění, ochranu před nepřáteli a klamem, či o zásadní změnu v životě. S její pomocí též můžeme urychlit nebo zpomalit vývoj některých událostí.

Nejvhodnějším dnem pro zapálení svíčky či odříkání modlitby a zazpívání pontos pro Iansã je středa. Energie Iansã je nevyzpytatelná a intenzivní. Proto je třeba kontakt s ní navazovat postupně.

Každý oriša má svůj charakteristický „aktivační“ pozdrav. Ten se při rituálech v terreiru či při práci s jeho energií na znamení úcty pronáší v úklonu a za doprovodného tleskotu.
Pozdrav pro Iansu zní: „EPARREY, IANSÃ!“